Audriņu pamatskolas skolēnu radošo darbu izstāde

Publicēts 27.05.2014
Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde

Tuvojoties vasaras brīvlaikam, Audriņu pamatskolas skolēni, skolotājas Margaritas Platonovas vadībā, Audriņu kultūras namā bija sarīkojuši radošo darbu izstādi, kuru no 12.maija līdz 26. maijam varēja apskatīt telpās, kur savus darbus bija izstādījuši arī Rēzeknes novada keramiķi. Izstāde bija kā atskaite par paveikto darbu visa mācību gada garumā gan vizuālās mākslas stundās, gan interešu izglītības programmas nodarbībās. Skolēni ar lielu lepnumu rādīja savu veikumu gan saviem skolasbiedriem, gan visiem pagasta iedzīvotājiem.

Skolas pašpārvaldes sapulcē skolēni nolēma, ka nākošajā mācību gadā izstādi rīkos divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un otrā semestra beigās, jo pēc šīs izstādes gribētāju piedalīties nodarbībās un strādāt čaklāk, lai vēlāk savus darbus redzēt izstādē, radās daudz vairāk. Arī skolēnu vecāki bija priecīgi, gandarīti un lepni, ka viņu lolojumu darbus redz ne tikai skolas telpās skolēnu vecāki, bet arī visi pagasta iedzīvotāji.

Liels paldies Audriņu kultūras nama vadītājai Tamārai Smirnovai par sagādāto iespēju organizēt šo izstādi kultūras nama telpās, Audriņu pamatskolas vizuālās mākslas un mājturības skolotājai Margaritai Platonovai par sava brīvā laika ziedošanu izstādes organizēšanā un, protams, skolēniem, kuri nenobijās un ļāva savus darbiņus parādīt lielākam skatītāju lokam.

Liāna Teirumnieka
Audriņu pamatskolas direktore

Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde  Audriņu pamatskolas skolēnu darbu izstāde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0