Audriņu PII atzīmē 10 gadu jubileju

Publicēts 16.05.2016

Pagājuši jau 10 gadi kopš saviem mazajiem audzēkņiem durvis ir vērusi Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde, kuru šogad apmeklē 39 bērni. Laiks ir paskrējis nemanot un daudz kas ir piedzīvots. Pirms 10 gadiem bērnudārzs ienācis skolas internāta telpās. Pa šo laiku izdarīts ir daudz, lai radītu mājīgu un estētisku vidi. Skaisti izremontētas telpas, sakopta teritorija, bagātīga materiāli tehniskā bāze, plašs sporta inventārs un labi iekārtotas un aprīkotas grupiņas.

Izglītības iestāde lepojas arī ar savu kolektīvu, kurš cenšas rūpēties par audzēkņu labsajūtu un vecāku sirdsmieru. Ir gan darbinieki, kuri iestādē strādā jau no tās atvēršanas brīža, ir arī jauni darbinieki.

Pirmssvētku nedēļas iestādē pagāja raibi, un ikviens darbinieks pielika spēkus, lai 10 gadu jubilejai veltītie svētki izdotos krāsaini, īpaši interesanti un atmiņā paliekoši. Jubilejas koncertā katras grupas bērni bija sagatavojuši īpašus priekšnesumus, lai priecētu visus ciemiņus. Kā arī pasākumu kuplināja absolventi ar dzejoļiem, dejām un dziesmām.

Paldies visam kolektīvam par ieguldīto darbu bērnu izaugsmes, labsajūtas un attīstības labā! Paldies pašvaldībai un Izglītības pārvaldei, kuras vienmēr palīdz ar finansējumu un neskopojas ar padomu! Īpašs paldies iestādes padomes priekšsēdētājam Oļegam Vasiļjevam par iniciatīvu un palīdzību pasākuma organizēšanā! Paldies vecākiem par dāvanām, ziediem, torti!

Audriņu PII vadītāja Indra Dzene

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0