Auduma apdrukas tehniku apgūšana

Publicēts 03.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizēja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās un vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2018. gadā.
Tā kā Liepu pamatskolā tiek realizēta pamatizglītības profesionāli orientētā vizuālās mākslas virziena programma, tad tika nolemts, ka šīs programmas ietvaros mēs varētu apgūt auduma apdrukas tehnikas. Līdz ar to radās projekts “Auduma apdrukas tehniku apgūšana”.
Apdruka ir viena no senākajām auduma rotāšanas tehnikām. Daudzviet pasaulē materiālu, kuru gatavo no īpašu koku mizām, tā saukto kokaudumu, sāka apdrukāt vēl ilgi pirms iemācījās aust.
Nav jābūt profesionālam māksliniekam, lai uz auduma radītu gleznu vai ornamentālu kompozīciju- apdruka izdodas katram.
Ja vecā dīvāna garlaicīgais mēbeļaudums uzdzen apnikumu, gultas apdilušie stūri sērīgi noplukuši vai arī, ja ir tikai vēlēšanās atsvaidzināt pierastās telpas noskaņu, var to izdarīt pašam, apdrukājot audumu un pielietojot to telpu noformēšanai.
Auduma apdruka ir samērā jauns pašizteikšanās līdzeklis. Daudzās skolās tas ir jaunatklājums, tāpēc skolēni ir ļoti ieinteresēti apgūt šo mākslas veidu.
Šādas nodarbības palīdz veidot un atraisīt bērnu darbošanās gribu, palīdz praktiski pielietot zināšanas, kas iegūtas citos mācību priekšmetos, piemēram, mājturībā un vizuālajā mākslā.
Projekta ietvaros skolēniem tika dota iespēja apgūt auduma apdrukas iemaņas, viņi iepazinās un praktiski izmēģināja auduma apdrukas tehnikas.
Iegādājamies nepieciešamo inventāru un materiālus: audumu, audumam paredzētas tekstilkrāsas, speciālu kontūrkrāsu, dažādu izmēru otiņas, šķēres. Dažādu veidu gofrēti papīri un kartoni tika izmantoti faktūru iegūšanai. Faskāls un līmlentes bija vajadzīgi kā aizsedzes materiāli. PVA līme, karstās līmes stienīši un kartons tika izmantots paraudziņu noformēšanai.
Pagaidām tika realizēta projekta pirmā daļa. Projektu nedēļas laikā skolēni iepazinās ar auduma apdrukas tehnikām, praktiski tās izmēģināja. Paraudziņus noformējām un no tiem izveidojām sienas dekoru, kuru izmantojām skatuves noformējumam absolventu salidojuma vakarā.
Projekta realizācija turpināsies līdz 2017./2018. māc. gada beigām, kur skolēni varēs pilnveidot savas prasmes. Plānojam izveidot dekoru, kuru varēs izmantot aktu zāles noformēšanā Latvijas simtgadei, kā arī katrs skolēns varēs radīt kaut ko savu, individuālu un oriģinālu, piemēram apgleznot T-krekliņu apgūtajās tehnikās. Arī citus iegūtos izstrādājumus varēs izmantot skolas telpu noformēšanā, izstādēs.
Auduma apdruka ir ļoti aizraujošs process. Katram radošam cilvēkam ieteicams to izmēģināt. Šo tehniku apgūšana interesē daudzus, vairāki to izmēģina, tomēr tas ir dārgs process, ar kuru pastāvīgi nodarboties var tikai neliela daļa cilvēku. Tāpēc esam sevišķi gandarīti, ka mums tika dota tāda iespēja.

Vizuālās mākslas skolotāja Nellija Kotebo

5_6DSC_0051

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0