Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Publicēts 13.04.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 29.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0