Autoceļa Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” ietvaros

Publicēts 13.09.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/42
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.10.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” ietvaros”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Darba daudzumu saraksts
Būvprojekta apraksts
Atbildes uz jautājumu
Atklātā konkursa ziņojums

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0