Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām

Publicēts 16.12.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0