Automobiļa piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai

Publicēts 12.12.2011
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.12-30 Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30).
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839 ; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0