Autopiekabju ar aprīkojumu inventāra transportēšanai iegāde

Publicēts 10.07.2017

Ar iepirkuma komisijas 18.08.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.  

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/36
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.07.2017. līdz plkst. 10.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autopiekabju ar aprīkojumu inventāra transportēšanai iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Šaudiņš, tel.64607172, e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0