Autoruzraudzība projektam

Publicēts 25.08.2009

Iepirkuma izziņošanas datums – 25.08.2009.
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009/02KF
Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma līguma priekšmets – Autoruzraudzība projektam “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta izgāztuves “Ritiņi” Nr.78768/732/PPV rekultivācija”
Kontaktpersona – Aigars Metlāns, t. 28359080, e-pasts austrumlatgale@navigator.lv
Līguma slēgšanas izziņošanas datums – 30.09.2009
Līguma izpildītājs – SIA “Geo Consultant”
Līgumcena (bez PVN, LVL) – 4100

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0