Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Publicēts 22.06.2018

Ar iepirkuma komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā piedāvājumi nav iesniegti.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.07.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0