Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Publicēts 16.07.2018

Ar iepirkuma komisijas 03.08.2018. lēmumu iepirkums pārtraukts, jo viszemākā piedāvātā kopējā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirnajā daļā noteikto publiska pakalpojuma līguma līgumcenas robežu – 42000 euro.  

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0