Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Kaļva – Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis
Komisijas locekļi:
Aivars Skrebinskis – Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis,
Sandra Frančenko – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste,
Jānis Volks – Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas būvdarbu vadītājs,
Pagasta pārvaldes vadītājs, kuras teritorijā atrodas avārijas stāvoklī un pamesta būve.