Bērnu dienas nometne “Neba maize pati nāca” Dricānos

Publicēts 18.08.2016

Laika posmā no 8. līdz 12. augustam 28 bērni iesaistījās vasaras nometnes ”Neba maize pati nāca“ aktivitātēs. Mazturīgo ģimeņu bērniem nometni finansēja fonds “ABLV Charitable Foundation”, pārējiem – uzturēšanos nometnē apmaksāja vecāki. Nometni organizēja Dricānu kultūras biedrība “Auseklis” un tās mērķis bija sekmēt dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos, parādot darba nozīmi katra cilvēka dzīvē.

Aktivitātes bija ļoti dažādas – ekskursija uz Aglonas Maizes muzeju un maizes tapšanas procesa izzināšana, pašu rokām veidoti kukulīši Ainas Eriņas uzraudzībā, Solvitas Justeles īpašās graudu maizītes noslēpumu izzināšana. Sadalījušies grupās, nometnes dalībnieki veica pētījumu par maizes sortimentu, iecienītāko maizi, tās realizācijas apjomu ciema veikalos. Neizpalika sportiskas nodarbes, ceļojums ar plostu pa Ciriša ezeru un Upursalas floras un faunas izpēte.

Visas nometnes radošās aktivitātes, iespaidi, maizes garšas un smaržas izjūtas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi tika iemūžināti katra nometnes dalībnieka veidotā sapņu ķērājā, zīda glezniņā, dzejolītī, pasakas vai improvizācijas teātra tēlā. Tāpēc nometnes pēdējā dienā uz koncertu – izstādi “Neba maize pati nāca” bērni aicināja savus vecākus, draugus u.c. interesentus. Nometnes noslēgumā bērni saņēma apliecinājumu par nometnes laikā apgūtajām prasmēm un iemaņām, kā arī fonda dāvaniņas – mugursomas ar atstarotāju.

Bērni savu “paldies” par nometnē pavadīto laiku izteica, nometnes pedagoģēm dāvinot ziedus, saldumus, mīļus apskāvienu un ”Še 5 !”. Vēlreiz paldies par radošo brīvprātīgo darbu nometnes laikā Dricānu vidusskolas skolotājām Sandrai Saulītei, Ingunai Butkānei, Sarmītei Mežulei, Inesei Bolšijai, Dricānu kultūras nama vadītājai Genovefai Jonānei, kā arī z/s “Krēsle” saimniecei Margaritai Kaļvai un viņas palīdzēm par izcilo ikdienas maltīti!

Fonda “ABLV Charitable Foundation” pārstāves Madara un Zane, kuras apmeklēja nometni, mūsu organizētās aktivitātes atzina par interesantām un bērniem noderīgām, biedrību kā uzticamu projekta partneri un aicināja uz sadarbību nākamajā sezonā!

Ināra Orlova,
Dricānu kultūras biedrības “Auseklis” valdes priekšsēdētāja 

IMG_8703 IMG_8895 IMG_8125 IMG_8141 IMG_8144 IMG_8151 IMG_8160 IMG_8208 IMG_8259 IMG_8295 IMG_8353 IMG_8482 IMG_8517 IMG_8560 IMG_8624 IMG_8663

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0