“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018” finiša taisnē

Publicēts 11.01.2019

Nupat atkal esam aizvadījuši vēl vienu spraigu lasīšanas sezonu, iegūstot jaunas zināšanas, neaizmirstamas emocijas, iepazīstot labāko latviešu un ārzemju autoru darbus, lasot “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2018” grāmatas.

Maltas bibliotēkai tā ir jau 17. lasīšanas un grāmatu vērtēšanas sezona – 2002. gadā mūsu bibliotēka atsaucās aicinājumam piedalīties šajā lasīšanas veicināšanas programmā. Ir liels prieks, ka viens bērnu grāmatu eksperts no pašas pirmās lasīšanas sezonas joprojām ir lasītāju pulkā arī šogad, nu jau lasot un vērtējot vecāku kolekcijas grāmatas.

Šogad ar skanīgajām flautas skaņām iesākās “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2018” noslēguma pasākums Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Pasākumā noskaidrojām, kuras grāmatas no 2018. gada žūrijas kolekcijas mūsu bibliotēkā ir līderu pozīcijā un kurām ir mazāka piekrišana.

“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2018” eksperti pasākumā saņēma Pateicības rakstus un nelielas piemiņas balvas par dalību šajā programmā.

Kā jau katru gadu, noslēguma pasākumā darbojās radošā darbnīca, kur visi kopā pagatavojam šī gada simbolu – cūciņu.

Neizpalika arī cienāšanās ar tēju un saldumiem, sarunas par grāmatām, spēles un jautras dejas “Just Dance” diska ritmos.

Prieks par visiem mūsu “žūrijas” čaklajiem ekspertiem. Paldies tiem, kas bērnu, jauniešu, vecāku žūrijai ir uzticīgi visus šos gadus, un īpašs paldies jaunajiem grāmatu ekspertiem, kuri iesaistījās šajā akcijā pirmo reizi. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri paši piedalās, vai arī atbalsta un mudina lasīt jauno paaudzi, tā ļaujot bērniem iepazīt lasīšanu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā.

Visiem jaunajā gadā novēlam: lai cūka savā gadā padalās ar savu laimi un kādu mazu sivēnlaimīti ik dienas atsūta mums katram!

Uz tikšanos “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2019”!

Antoņina Krūza
Maltas pagasta bibliotēkas vecākā bibliotekāre

IMG_5585 IMG_5589 IMG_5599 IMG_5601 IMG_5604 IMG_5608 IMG_5610

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0