Bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā

Publicēts 31.01.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts,  Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts,  Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālr.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0