Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izveide un uzstādīšana

Publicēts 28.07.2010

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2010/14ERAF/LATLIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010. gada 28.jūlijs plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izveide un uzstādīšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta Nr.LLI-010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne

Nolikums bērnu laukumam

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0