Bērzgales pagasta pārvaldes rekvizīti

Banka                         A/s “Swedbank”
Norēķinu konts           LV53HABA0551046048261
Kods                           HABALV22
Reģistrācijas kods     90011995460