Bezmaksas konsultācijas un ALTUM projektu pieteikumu sagatavošana lauku uzņēmējiem

Publicēts 27.08.2014

Topošie un esošie lauku reģionu uzņēmēji, kā arī jaunie lauksaimnieki var izmantot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) bezmaksas konsultācijas un apmācības finansējuma saņemšanai VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum” (bijusī Hipotēku un zemes banka) īstenotajās valsts atbalsta programmās. Bezmaksas konsultācijas pieejamas uzņēmēju projektiem, kas tiek īstenoti visos Latvijas novados un pagastos, kā arī pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000.

LLKC speciālisti konsultē par pieejamajiem valsts atbalsta veidiem, ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām un to nosacījumiem, kā arī palīdz gatavot pieteikumu, biznesa plānus un citus dokumentus valsts atbalstīta aizdevuma saņemšanai.

Līgumu par sadarbības paplašināšanu valsts atbalsta programmu īstenošanā jau šī gada aprīlī parakstīja ALTUM valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko un LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Sadarbība izveidota ar mērķi veicināt ekonomisko aktivitāti laukos un uzlabot lauku iedzīvotāju iespējas saņemt valsts atbalsta finansējumu.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko: „ALTUM un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra sadarbība ir labs piemērs saskaņotai darbībai valsts atbalsta sniegšanas jomā. ALTUM rīcībā ir valsts atbalsta finansējums dažādām uzņēmēju vajadzībām, LLKC ir pieredze un kompetence, konsultējot uzņēmējus par projektu un dokumentu sagatavošanu. Ar šo sadarbību mēs ceram papildināt viens otra konsultatīvo darbību, tādējādi uzlabojot finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem lauku teritorijās un valsts atbalsta uzņēmējdarbībai sniegšanas efektivitāti.”

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: “Esmu gandarīts par noslēgto sadarbības līgumu ar ALTUM, kas ir nacionāla finanšu institūcija, un, mūsu skatījumā, taps par vienu no galvenajiem atbalsta punktiem mazā un vidējā biznesa attīstībai sadarbībā ar LLKC un Zemkopības ministriju. Šāda sadarbība ir nepieciešama, jo jau trešo gadu īstenojam Lauku ekonomikas veicināšanas programmu, kuras ietvaros esam palīdzējuši tapt un attīstīties vairāk kā 700 mazajiem uzņēmumiem visā Latvijā. Ciešāka sadarbība ar ALTUM uzlabos iespējas lauku cilvēkiem īstenot savas uzņēmējdarbības ieceres.”

Bezmaksas LLKC konsultācijas paredzētas jaunajiem uzņēmumiem, tiem, kas vēlas sākt uzņēmējdarbību laukos, jaunajiem lauksaimniekiem vecumā līdz 40 gadiem, kas plāno sākt lauksaimniecisko ražošanu, kā arī uzņēmējiem, kas iepriekš nav saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu investīcijām. Bezmaksas konsultācijas un apmācības tiek sniegtas Zemkopības ministrijas finansētās aktivitātes „Lauku teritorijas ekonomiskās veicināšanas programma” ietvaros.

Altum programmas bezmaksas konsultācijas un pieteikumu sagatavošana: Dārzu iela 7a, Rēzekne, LV-4601, tālr.: 64625255 (Ināra Smirnova, Gunārs Indričāns).

Atgādinām, ka LLKC ir Latvijā vadošā lauku attīstības konsultāciju sniedzēja, kas lauku iedzīvotājus konsultē gan par valsts un ES atbalsta saņemšanas iespējām, gan sniedz pakalpojumus grāmatvedībā, ekonomikā, augkopībā, lopkopībā un mežsaimniecībā.

Rēzeknes novadā lauka attīstības konsultanti darbojas visos pagastos, kur iedzīvotājus pieņem noteiktos konsultāciju laikos.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0