„Boņa jautrā trase” Sakstagalā

Publicēts 14.06.2016

„Nu Boņam ir skaidra lieta…., kur darīšana ar mērīšanos, skriešanos un tādām lietām, Boņs nekad nav varējis ļauties sacīt, ka viņš nevar vai arī, ka viņam bailes.”
(J.Klīdzējs „Cilvēka bērns”) 

Maija beigās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā bija noorganizēts sportisks pasākums „Boņa jautrā trase”. Aktivitātes brīvā dabā izvērtās par interesantu un aizraujošu pasākumu, kurā tika iesaistīta visa skolas saime: 1. — 8. klašu skolēni, skolotāji un tehniskais personāls.

Skolēniem tika sagatavotas 10 stacijas, kuras bija izvietotas skolas teritorijā. Pēc sportošanas bērniem noorganizēja arī nelielu pikniku – siltas pusdienas. Katrai klasei bija paredzēta arī Jautrā pauze, kur bērni varēja 20 minūtes lēkāt uz piepūšamajām atrakcijām. Balvās komandām tika piešķirti diplomi un saldumi.

Pasākums notika, pateicoties finansējumam, kas saņemts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā jaunatnes iniciatīvu projektiem. Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas projekts ieguva atbalstu Eur 310,00. Projektā iegūtais finansējums tiks izmantots, lai iegādātos sporta inventāru stacijās (lecamauklas, darts, krāsainās bumbas, lēkājamās bumbas, lidojošie šķīvji).

Galvenais projekta mērķis ir veicināt skolēnu iesaistīšanu sporta aktivitātēs, ieinteresēt skolēnus nodarboties ar sportu, uzlabot skolēnu komunikācijas, sadarbības un komandu darba prasmes, veicināt veselīgu dzīvesveidu.

 

Evita Kubecka,
projekta koordinatore

IMG_0266 IMG_0285 IMG_0301 IMG_0308 IMG_0309

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0