Brīvdabas mācību klases ierīkošana Audriņu pamatskolā

Publicēts 02.11.2015

Lai nodrošinātu praktisku un omulīgu vietu skolēnu mācību procesa dažādošanai tika uzsākta konkursa Rēzeknes novada skolām Vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Brīvdabas mācību klases ierīkošana Audriņu pamatskolā”  īstenošana. Projekta ietvaros Audriņu pamatskolas pagalmā, pie mājturības darbnīcas tapusi 16. kv.m. liela guļbaļķu lapene. Z/s „Lapsiņas” īpašnieks Ivans Kornuta un viņa čaklā komanda paveikusi visus nepieciešamos darbus – iebetonēti stabveida pamati, uzstādīts lapenes karkass, spāres, latojums, jumta segums un grīdas segums. Guļbūve apstrādāta ar lazūru koka aizsardzībai. Darbu kvalitatīvai izpildei un visu nepieciešamo materiālu sagatavošanai cītīgi sekoja Audriņu pamatskolas saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs.

Labiekārtošanas darbos iesaistījās Audriņu pamatskolas skolēni mājturības un tehnoloģiju skolotāja vadībā – izgatavoja koka dēļu solus. Ar nometnes „Es vidē, vide manī – 2015” dalībnieku palīdzību tika izveidota dabas taka un uzstādīta putnu barotava līdzās lapenei. Ziedu stādiņu audzēšana notiek Audriņu pamatskolas interešu izglītības programmas „Puķkopība ” pulciņā, kuru vada sākumskolas skolotāja Alīna Krasovska. Pavasarī lapeni rotās skaistas ziedu kompozīcijas ar skolēnu pašu audzētiem un iestādītiem ziediem.

Pēc projekta realizācijas Audriņu pamatskolas skolēni mācību procesā izmantos brīvdabas mācību klasi, lai padziļinātu zināšanas daudzos mācību priekšmetos – matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās, ētikā, fizikā un valodās. Brīvdabas klasē skolēni mācību stundu, interešu izglītības un ārpusstundu nodarbībās – pētīs, eksperimentēs, darbosies praktiski, meklēs, vēros un secinās. Kā loģisks turpinājums vienkāršajām āra nodarbībām var sekot zinātniskie pētījumi un eksperimenti.

 

Liāna Teirumnieka
Audriņu pamatskolas direktore

2015-08-11 16.21.50-1 2015-04-21 09.00.31-1 2015-05-26 10.23.52-1 2015-06-02 13.09.20-2 2015-08-06 15.34.40-1 2015-08-06 15.35.13-1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0