Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros

Publicēts 27.01.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2012/1KF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.februāris plkst.11.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojs, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, t. 64667440 un 28359080, Fakss 64667440
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0