Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta

Publicēts 20.02.2013
Iepirkuma rezultāts – pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Konstra”, reģ. Nr. 45403030826, kopējā līguma summa LVL 37129,46 (bez PVN)
 Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr. 64637598 , e-pasts: info@cornaja.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0