Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai

Publicēts 07.09.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 8.oktobris plkst.14.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637599, e-pasts: info@cornaja.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0