Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā

Publicēts 10.05.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2011/2ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -  2011.gada 20.maijam plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets –  Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalda, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Aivars Vigups, tālrunis: 6460431, e-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0