Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā

Publicēts 01.03.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/13ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.aprīlī plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0