Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros

Publicēts 07.11.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs – OPP 2011/1 ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.novembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633 ‘
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0