Būvniecības tehnisko projektu izstrāde projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”

Publicēts 21.01.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/3ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011.gada 31.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Ieprikuma priekšmets: Būvniecības tehnisko projektu izstrāde projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0