Būvprojekta “Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva korpusa pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Publicēts 16.10.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta “Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva korpusa pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Demontāžas skice
Stāvu plānu skice
Lēmums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0