Būvprojektu “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Publicēts 24.11.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.12.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojektu “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0