Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros

Publicēts 10.06.2014

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.-2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu, atbilstoši šī likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam, iesniegt piedāvājumu un piedalīties sarunās par iepirkuma līguma noslēgšanu uzaicināts tehniskā projekta autors SIA “Ekolat”.

Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 25.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona – Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0