Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem

Publicēts 09.12.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 13.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Ar iepirkumu komisijas 17.12.2013. lēmumu veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 4.1.2., 7.2.4., 7.2.11., 9.1., 9.2., 12.2., 12.3., 12.4.punktos, 10.pielikuma 4.1., 5.2.punktos, nolikums papildināts ar 14.5.punktu, sakārtota numerācija 2.pielikumā, veikti papildinājumi 6.pielikumā un 10.pielikuma 1.sadaļa papildināta ar 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.punktiem.
Nolikums (ar grozījumiem)
Grozījumu teksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0