Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas palielināšanas līgumam Maltā

Publicēts 25.04.2013
250889613675689860_lPSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2013 „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas palielināšanas līgumam Maltā” .
Iepirkuma priekšmets: kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana un sūkņu staciju izbūves būvdarbu uzraudzība.
Nolikumu var saņemt personīgi katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 pēc adreses  Parka iela 10, Malta , Rēzeknes novads , LV 4630 vai saņemot to pa pastu ne vēlāk  kā divu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums.
Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 10.maija plkst. 11:00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. Kontaktpersona Anna Pinka, tālr. 64631056, e-pasts:maltasdzksu@inbox.lv

Iepirkuma rezultāts– pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA „BaltLine Globe” reģ. Nr. 40003780856, kopējā līguma summa ir 15500.00 LVL (cena bez PVN)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0