Publicēts 29.10.2014
Izsludināts atklāts konkurss programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020″
Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāts finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2014.gada darba programmas ietvaros ir izsludinājis atklātu konkursu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektu īstenošanai Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2014
Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursu
Konkurss paredzēts līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES programmas „Kultūra” (2007–2013) un ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” (2014–2020) projektu konkursā. Šīs programmas mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Pieejams atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings".
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
Ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. No 24.septembra līdz 22.oktobrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2014
Konkursu Latvijas simtgades filmu projektu attīstīšanai
Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina Latvijas filmu Latvijas simtgadei projektu attīstīšanas konkursu, kas tiek organizēts, uzsākot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2014
Pieejams atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 1.oktobrim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus.
 Lasīt vairāk