Publicēts 09.09.2014
Kultūras asociācija Portugālē aicina vidusskolas kļūt par projekta partneriem
Projekts vērsts uz mācību procesa uzlabošanu ar dažādu mākslas formu palīdzību, kā arī starpkultūru sadarbības veicināšanu jauniešu jautājumos. Vidusskolas, kas būtu gatavas iesaistīties šajā projektā, aicinātas pieteikties līdz 15.septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2014
Izsludināts konkurss valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas atbalstam
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitāšu veikšanai valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2014
Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai ES programmas LIFE projektiem
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.1-02/15 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2014
ALTUM uzsāk jaunu MVU mikrokreditēšanas valsts atbalsta programmu
VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" (ALTUM) šonedēļ uzsāk īstenot jaunu uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmu, kurā mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt mikrokredītus līdz 25 tūkstošiem eiro, kā arī subsīdiju aizdevuma procentu maksājumu segšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2014
Komersanti var pieteikties divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumam
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu līdz 2014. gada 1. septembrim divpusējā sadarbības fonda atbalsta pasākumam Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2014
LEADER ELFLā jauns projektu konkurss
Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2014
Partner search ERASMUS+: Key Action 2
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2014
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu iesniegšana ir ATKLĀTA!
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2014
Partner search ERASMUS+
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2014
ES finansējums projektiem
 Lasīt vairāk