Publicēts 14.12.2018
Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta “Social Inclusion of Elderly People” (“Aging in Comfort”) ietvaros
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/38 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.12.2018 plkst.11:00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkumuma priekšmets: pasažieru mikroautobusa iegāde projekta “Social Inclusion of Elderly People” (“Aging in Comfort”) ietvaros Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības 17. kabinets (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2018
Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/37 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: granulu apkures katla iegāde projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" īstenošanai Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2018
Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –13.12.2018. Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 Iepirkuma priekšmets - „Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei” Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643 Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2018
Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku (dienas aprūpes centru) Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/36 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.12.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku (dienas aprūpes centru) Pilcenē, Dricānu pagasta, Rēzeknes novadā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2018
Apkures katla iegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/6 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20. novembris, plkst.11.00 Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641 Iepirkuma priekšmets - „Apkures katla iegāde un uzstādīšana” Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inna Petrova tel. 29884237, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Mēbeļu un dzīvokļa iekārtojuma iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/35 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.11.2018. līdz plkst. 11.30 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: mēbeļu un dzīvokļa iekārtojuma iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/34 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.11.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!" Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Natālija Bernāne, tel.64607194, e-pasts: natalija.bernane@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/33 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.11.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.10.2018
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/4 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 9. novembris plkst.10-00 Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 Iepirkuma priekšmets – kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/32 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2018. līdz 11:30 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk