Publicēts 17.07.2018
Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/5 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. jūlijs, plkst.11.00 Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641 Iepirkuma priekšmets -„Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām” Kontaktpersona – Ināra Groce, 29299709, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/22 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2018
Iepirkums “Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”
1. Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu PIL 9.panta kārtībā "Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm" 2. Identifikācijas Nr.: KPP 2018/7 3. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam plkst.11.00 pēc adreses: Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rēzeknes novads (grāmatvedībā) darba laiks 8.30 - 16.30 4. Piedāvājumu atvēršanas laiks 1.augustā 2018.gada plkst. 11.00 5. Kontaktpersona par iepirkumu - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002; 26586459. e-pasts: antonija.gaveika@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.07.2018
Iepirkums „Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 16.jūlijs plkst.10-00 Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2018
Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/3 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.07.2018. līdz plkst. 9.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Ar iepirkuma komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā piedāvājumi nav iesniegti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2018
Kopmītnes ēkas demontāža Parka ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā un āra laukuma rotaļu iekārtu novietošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/19 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.07.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: kopmītnes ēkas demontāža Parka ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā un āra laukuma rotaļu iekārtu novietošana Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Ar iepirkumu komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/16 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 6. jūlija lēmumu piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 3. augustam plkst.11-00. Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/ Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2018
Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/17 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk