Publicēts 17.08.2017
Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/8 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.08.2017 Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 Iepirkuma priekšmets – „Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts” Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643 Kontaktpersona – Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr. – KPP 2017/8 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2017.plkst.10.00 Pasūtījuma nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38, Kaunata, LV-4622 Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata plkst. 8.00 - 16.30 (12.00 - 12.30 pusdienu pārtraukums) Kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr: 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – Sak.p.p. 2017/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –16.08.2017 Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā” Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 Kontaktpersona – Olga Muravjova, info@sakstagals.lv, tālr. 646640550, mob. 29133899
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/7 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –14.08.2017 Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā” Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643 Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2017.-2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 18.augusts plkst.10-00 Pasūtītāja nosaukums - Dricānu pagasta pārvalde Adrese - „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
Video apstrādes klases inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/39 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. līdz plkst. 10.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: video apstrādes klases inventāra iegāde Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2017
Autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/37 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 23. augustam plkst.11-00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tālr. 64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2017
Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/4 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.jūlijā plkst.10:00 Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619 Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.07.2017
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/38 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.07.2017. līdz plkst. 14.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!" Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2017
Autopiekabju ar aprīkojumu inventāra transportēšanai iegāde
Ar iepirkuma komisijas 18.08.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk