Publicēts 05.09.2018
Par “Malkas piegādi Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma idenfikācija - ASI 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 17.09.2018. līdz plkst. 14:00 Pasūtījuma nosaukums - Adamovas speciālā intrenātpamatskola Iepirkuma priekšmets - "Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām" Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Veremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Kontatpersona -Jānis Masaļskis, tel. 26334342, e-pasts janis.masalskis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2018
Atskurbināšanas pakalpojums
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/26 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2018. līdz plkst. 14.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: atskurbināšanas pakalpojums Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne Kontaktpersona: Silvija Strankale, tel.64607194, e-pasts: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2018
Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP SPP 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.10.2018. līdz plkst. 11:00 Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: ”Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā” Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā Kontaktpersona: Aivars Lukša , e-pasts: aivars.luksa@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2018
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/25 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.08.2018. līdz 11:00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Vilis Deksnis, tel.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/23 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/3 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.08.2018. līdz 9:00. Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633. Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/24 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.08.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2018
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. ČPP 2018/4 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.08.2018. līdz 10:00. Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 26136507, e-pasts info@cornaja.lv .
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – Sak p.p. 2018/5 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00 Pasūtītāja nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm Kontaktpersona – Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019. gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/3 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00 Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk