Publicēts 29.03.2018
Atklātais konkurss “Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2018.-2019. gadā “
Identifikācijas Nr. - KPP 2018/3 Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība - piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., Kaunatā. Publicēšanas datums IUB - 29.03.2018. Pasūtītāja kontaktpersona - Antonija Gaveika tālr. 64667002, e-pasts - antonija.gaveika@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2018
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma ziņojums
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2018
Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/9 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.04.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: būvprojekta "Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2018
Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Ilzeskalna pagastā vasaras sezonā
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11.aprīlī plkst.10:00 Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Ilzeskalna pagastā vasaras sezonā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619 Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Iepirkums “Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija” Kaunatā
Iepirkuma nosaukums : iepirkums PIL 9.panta kārtībā "Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija" Identifikācijas Nr. : KPP2018/2 Publicēšanas datums IUB : 16.03.2018. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pag. Rēzeknes novads līdz 2018.gada 28.marta plkst. 11.00 Piedāvājumu atvēršanas laiks: 2018.gada 28.marts plkst.11.00 Kontaktpersonas: Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Iepirkums Stoļerovas pagasta pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu veikšana
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.04.2018. līdz plkst. 11:00 Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2018.- 2019. gadā Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642 Kontaktpersona: Aivars Lukša , e-pasts: aivars.luksa@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Iepirkums veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!" Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/8 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.03.2018. līdz plkst. 14.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!" Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Iepirkums „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.10:00 Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām” Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai”
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/7 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2018. līdz plkst. 10.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/3 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.11:00 Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk