Publicēts 03.08.2009
Par būvuzraudzības darbu veikšanu „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem
Iepirkuma izziņošanas datums - 03.08.2009. Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros Iepirkuma līguma priekšmets - Būvuzraudzības darbu veikšana „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009 /01 ) Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – līdz 10 000 LVL Kontaktpersona – Larisa Vinogradova, larisa.vinogradova@rdc.lv Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 10.08.2009. Līguma izpildītājs - Uldis Stuklis Līgumcena (LVL) - 7084,30
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.07.2009
Papilddarbi pašvaldības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciematā Ilzeskalns”, (identifikācijas Nr.IPP 2009/ 3)
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2009
Biroja preču iegāde
Iepirkuma izziņošanas datums - 23.04.2009. Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros Iepirkuma līguma priekšmets Biroja preču iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. RRP 2009 /08 ) Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – 1395.00 Kontaktpersona – Ineta Brizga t.: 64607205, Ineta.Brizga@rdc.lv Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 28.04.2009. Līguma izpildītājs - SIA "ALBA LTD" Līgumcena (bez PVN, LVL) - 1395,00
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2009
Projekta pieteikuma sagatavošana
Iepirkuma izziņošanas datums - 04.03.2009. Pasūtītājs - Nautrēnu pagasta padome Iepirkuma līguma priekšmets - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.: Nautrēnu pagasts 2009/1) Specifikācija Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t.: 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk