Publicēts 16.02.2018
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2018. līdz plkst. 14.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā” Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618 Kontaktpersona: Ilga Švarce, tel.64644531, e-pasts: gaigalavapii@saskarsme.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2018
Dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. februārī plkst.10.00 Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: „ Dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai” Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648 Kontaktpersona: Andrejs Tārauds tel.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2018
Degvielas iegāde 2018. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: OPP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. līdz plkst. 10.00 Pasūtītāja nosaukums: Ozolmuižas pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde 2018.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Laimas, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 Kontaktpersona: Rita Baranovska, tel.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2018
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/4 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2018. līdz plkst. 14.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Dolomīta šķembu, smilts, grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2018.gadam
Pieņemts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar to, ka tika konstatēta kļūda tehniskajā specifikācijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2018. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.02.2018. līdz plkst. 10.00 Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2018.gadam Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 Kontaktpersona: Aleksandrs Bindemanis, tel.64628222, e-pasts: info@audrini.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2018
Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. –2025. gadam izstrāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/3 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.02.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Līga Romančuka, tel.64607205, e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2018
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/2 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Silvija Strankale, tel.64607194, e-pasts: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.01.2018. līdz plkst. 11.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2018
Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17.janvāris plkst.11-00 Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 Iepirkuma priekšmets – Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk