Publicēts 17.08.2017
Izvēlies Rēzeknes novada skolas!
“Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks”. Tuvojas 1. septembris, kad droši, pārliecinoši, atpūtušies un mācīties griboši dosimies uz savām skolām pēc zināšanām, prasmēm un dzīves pieredzes. Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas virkne atbalsta pasākumu, kuri paredzēti novada skolu skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.08.2017
„Nikodema Rancāna Gada balva 2017” – konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem
Pieminot monsinjora Nikodema Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību, Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju līdz 12. septembrim aicina pieteikt izcilākos pedagogus vairākās nominācijās: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē; par inovācijām izglītības procesā; par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai; par veiksmīgāko pedagoga debiju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2017
Strūžānos notika nometne „Dabas zaļajās plaukstās”
Sadarbībā ar „ABLV Charitable Foundation” arī šogad Strūžānu bērniem bija iespēja piedalīties vasaras nometnē „Dabas zaļajās plaukstās”, kas norisinājās Jaunstrūžānu pamatskolā laika posmā no 31. jūlija līdz 3. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2017
Par Kaunatas vidusskolas direktori apstiprināta Alīna Gendele
10. augusta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē par Kaunatas vidusskolas direktori vienbalsīgi apstiprināta Alīna Gendele. Izvērtējot izglītību, līdzšinējo darba pieredzi, Kaunatas vidusskolas attīstības stratēģiju un pārrunas darba intervijā, Alīnas Gendeles kandidatūru konkursa komisija atzina par labāko no pieciem iesniegtajiem pieteikumiem. Darba gaitas Kaunatas vidusskolā jaunā direktore uzsāks augusta nogalē, uzreiz pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2017
Jauniešu neformālās apmācības “Ārpus “Burām”” Kaunatas pagastā
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītajam un Kaunatas jauniešu centra realizētajam projektam, Rēzeknes novada jauniešiem bija iespēja piedalīties interesantās diennakts neformālajās apmācībās “Ārpus “BURĀM””. Neformālās apmācības notika no 4. līdz 8. augustam Kaunatas pagastā. Neformālo apmācību galvenais mērķis bija parādīt jauniešiem kā lietderīgi var pavadīt brīvo laiku ārpus jauniešu centra telpām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2017
Meklē direktoru Kaunatas vidusskolai
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz vakanto Kaunatas vidusskolas direktora amatu. Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību. Konkursā var piedalīties pretendents, kuram ir augstākā pedagoģiskā izglītība un kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2017
Veiksmīgi noslēgusies vasaras nometne ,, Vesels audzis, Boņ!” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
No 26. līdz 30. jūnijam Rēzeknes novada Sakstagala pagastā notika nometne ,,Vesels audzis, Boņ!’’. Nometnē piedalījās 18 Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja skolēni, kuri darbojās un eksperimentēja eko vidē. Katrā nometnes dienā bērni veica kādu eksperimentu, aktivitāti. Nometnes laikā tās dalībniekiem tika piedāvātas daudzveidīgas darba formas: grupu un individuālais darbs, spēles, radošās darbnīcas, ekspedīcijas, zīmēšana, ekskursijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2017
Gaigalavas un Rikavas skolēni piedalās Latvijas skolu jauniešu improvizācijas teātra un teātra sporta festivālā Siguldā
Šogad teātra sportam Latvijā aprit 20 gadi. Par godu šim ievērojamajam skaitlim no 28. līdz 30. jūnijam Siguldā, Mākslu skolā “Baltais flīģelis” norisinājās Latvijas skolu jauniešu improvizācijas teātra un teātra sporta festivāls, kurā piedalījās arī 18 Gaigalavas pamatskolas un struktūrvienības Rikavas pamatskola skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2017
Bērnu vasaras nometne Dricānos “Eksperiments 24+”
Vasaras brīvdienās Dricānu vidusskolas brīvprātīgo skolotāju komanda steidza organizēt bērnu vasaras nometni “Eksperiments 24+”, kas norisinājās no 26. līdz 30. jūnijam. Nometnes aktivitātes tika rūpīgi plānotas jau februāra mēnesī, rakstīts un iesniegts projekts par finansējuma piešķiršanu fondā “ABLV Charitable Foundation”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2017
Veiksmīgs mācību gads Kaunatas vidusskolā
Mācību gada beigas ir laiks, kad var redzēt visus tos skolēnus, kuri visu mācību gadu ir sekmīgi un produktīvi ieguldījuši savu enerģiju gan savas nākotnes veidošanā, gan skolas vārda popularizēšanā, piedaloties gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gūstot ne mazums godalgotu vietu un lauru Kaunatas vidusskolai, sagādājuši daudz patīkamu brīžu skolotājiem, kas veltījuši savu laiku un prasmes, gan vecākiem, kuru atbalsts ir bijis ikdien. Tā pasākumā „Skolas laureāts 2017” tika godināti šādi skolēni un skolotāji.
 Lasīt vairāk