Publicēts 05.08.2020
Jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē
Rēzeknes novada pašvaldība, gan izvērtējot dažādus infekcijas Covid-19 riskus, gan aptaujājot skolas, gatavojas pieņemt lēmumu mācību gadu uzsākt klātienē, tātad 1. septembrī visi dodamies uz savām izglītības iestādēm, lai piedalītos Zinību dienas pasākumā, kurš notiks vai nu iekštelpās vai ārtelpās, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2020
Aicina darbā mājturības un tehnoloģijas skolotāju zēniem
Rēzeknes novada Verēmu pamatskola aicina darbā mājturības un tehnoloģijas skolotāju zēniem. Slodze - 0,25 likmes. Pieteikumus ar CV sūtīt uz skolas direktores epastu iveta.gaile@saskarsme.lv, tālr. 29421475.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2020
Zvaigžņu lietus Kaunatas vidusskolā
25. jūlijā notika Kaunatas vidusskolas 12. klases izlaiduma ceremonija. Audzinātāja Irēna Selivončika ieveda savus audzēkņus zālē, lai varētu saņemt vidējās izglītības atestātus un centralizēto eksāmenu rezultātus
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2020
Kaunatas vidusskola aicina darbā mūzikas skolotāju
Kaunatas vidusskola aicina darbā mūzikas skolotāju
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Rēznas pamatskolā īsteno projektu atbalstam mācībās
Rēznas pamatskolā no 2019. gada septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai sniegtu atbalstu mācībās un mazinātu to skolēnu skaitu, kuri nepabeidz skolu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
9.klases izlaidums Kaunatas vidusskolā
Diemžēl vai par prieku pamatskolas beidzējiem, satraucošais eksāmenu laiks ir pagājis. Covid-19 ir ienesis savas izmaiņas un korekcijas, taču izlaidums, lai arī citādāk nekā ierasts, tomēr Kaunatas vidusskolā notika. Šogad durvis uz lielo pasauli vēruši 20 devīto klašu absolventi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2020
Ieslēdzām režīmu – Vasara!
Mākoņkalna pagastā pie brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” 1. jūnijā kopā ar bērniem ieslēdzām režīmu – vasara!
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2020
Aktuālais video: Kaunatas vidusskolā pēc liecībām dodas vecāki
Noslēdzot 2019./2020. mācību gadu Kaunatas vidusskolas mācībspēki uz skolu saņemt bērnu liecības un diplomus par sasniegumiem aicināja vecākus, turklāt katrai ģimenei tika izteikta īpaša pateicība par atbalstu attālinātā mācību procesa laikā. Kopumā mācību gadu skola vērtē kā veiksmīgu un izaicinājumiem bagātu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2020
Liepu pamatskola aicina skolēnus
Skaistā parkā, gadsimtu veco liepu ēnā, jau vairākus gadu desmitus zināšanas skolēniem sniedz Liepu pamatskola. Par spīti savam solīdajam vecumam, skola arī šodien ir mūsdienīga un skaista.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Pirmsskolas izglītības iestādes atsāk nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem
No 13. maija visās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek atsākts mācību process obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem klātienē. Atsākt mācības klātienē vai attālināti ir vecāku lēmums. Tiem 5-6 gadus veciem bērniem, kuru vecāki izvēlēsies atstāt bērnu mājās, pirmsskolas izglītības iestādes turpinās nodrošināt mācības attālināti.
 Lasīt vairāk