Publicēts 20.11.2019
In Memoriam. Skolotāja Valērija Gorbunova (1934.02.01. – 2019.15.11.)
2019. gada 15. novembrī 85 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Nautrēnu vidusskolas fizikas skolotāja Valērija Gorbunova (dzim. Gutāne).
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2019
Skolēnu dziesmas – Latvijai
Jau tradicionāli novembra mēnesis Rēzeknes novadā tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” Lendžu pagasta kultūras namā pulcēja kopā vienpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no Rīgas un izskanēja kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2019
Svinam novembri Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”
Novembra mēnesis Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Zvaniņš” ir pasākumiem bagāts. Tiek svinēta Mārtiņdiena, Latvijas valsts dzimšanas diena, dodamies ekskursijā uz Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Kaunatas vidusskolā svin Mārtiņus
Mārtiņi ir ļoti seni latviešu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Šo piektdien, 8. novembrī, par godu Mārtiņiem, Kaunatas vidusskolā, kā jau katru gadu, tika rīkots Mārtiņtirgus. Tajā piedalījās visi, kas gribēja pirkt vai pārdot. Paši čaklākie tirgotāji bija sākumskolas skolēni, kuri ar lielu prieku un aizrautību pārdeva sarūpētos gardumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2019
Nautrēnu vidusskolas skolēni viesojas Igaunijā
Pirmajā novembrī Nautrēnu vidusskolas 6., 7., 8. klases un Bērzgales pamatskolas 7. klase ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros kopā ar audzinātājām Nelliju Žogotu, Ingūnu Pašāni un Daci Barkāni devās ekskursijā uz Igauniju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Ar sirdi Rēzeknes novadā!
Šonedēļ konkursā “Ar sirdi Rēzeknes novadā” savas zināšanas par Rēzeknes novadu pārbaudīja septiņas komandas no Dricānu, Kaunatas, Maltas, Nautrēnu, Tiskādu un Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par Rēzeknes novada vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Tā mēs braucām Jēkabpili lūkoties!
Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros 30.10.2019. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Jēkabpili.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Audriņu pamatskolas skolēni viesojas Aglonā
Audriņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni 2019.gada 28. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Aglonas maizes muzejā, apmeklēja koka skulptūru kompleksu Kristus karaļa kalnā, kā arī pabija pie mītiem apvītā Velnezera.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Patīkamā karjeras nedēļas pēcgarša Kaunatas vidusskolā
Viegla, ilga un laba pēcgarša ir palikusi Kaunatas vidusskolā pēc Karjeras nedēļas, kura spraigi noritēja no 14. līdz 21. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Tiskādu vidusskolas skolēniem – jaunas galda spēles
 Lasīt vairāk