Publicēts 14.10.2015
Godina Rēzeknes novada labākos skolotājus
9. oktobra pēcpusdienā Nautrēnu kultūras un sporta hallē pulcējās Rēzeknes novada skolu pedagogi, lai svinētu savas profesijas svētkus – Skolotāju dienu. Skolotāja darbs ikdienā ne vienmēr tiek attiecīgi novērtēts, šī profesija ir viena no visatbildīgākajām, grūtākajām, tomēr arī visaizraujošākajām, jo īsts skolotājs nekad nenoveco, augdams un mācīdamies līdzi saviem audzēkņiem. Ne velti šajā mācību gadā Rēzeknes novads lepojas ar deviņpadsmit jauniešiem, kuri pirmo gadu ir sākuši pedagoga gaitas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2015
Izsludināts konkurss skolēniem „Muna sāta škola, pogosts/ piļsāta 1917. – 2015. godi”
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (RLKB) sadarbībā ar biedrībām: „Kukuži”, „Jaunieši Baltinavai”, Latgales valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Rēzeknes Augstskolu (RA), sagaidot Latgales apvienošanās kongresa un Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, izsludina konkursu „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi”, apzinot Latgales reģiona dzimtu, skolu, pagastu vēstures spilgtākos notikumus, personības, vēsturiskās liecības atmiņu stāstījumos, fotogrāfijās, jauniešu kolāžās un citās mūsdienu jauniešiem pieejamajās radošajās tehnoloģijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2015
Dricānu vidusskolā — saruna par globālo izglītību
Piektdien, 9. oktobrī Dricānu vidusskolā viesojās biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāve un globālās izglītības eksperte Latvijā PhD Inga Belousa. Eksperte novadīja vairākas nodarbības, kurās kopā ar skolēniem un pedagogiem diskutēja par globālo izglītību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.10.2015
Miķeļdienas gadatirdziņš un rudens izstāde Audriņu pamatskolā
Audriņu pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki nevar mierīgi nosēdēt uz vietas. Tāpēc pasākumu virkne vienmēr turpinās. No 21. septembra līdz 5. novembrim mūsu skolā tiek organizēta izstāde “Rudens veltes”. Skolēnu, skolotāju un vecāku čaklās rokas veidojušas izstādes “eksponātus” no dabas materiāliem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2015
Skolu direktoru vietnieki gūst pieredzi Brocēnos un Liepājā
Šoruden Rēzeknes novada skolu direktoru vietnieki mācību darbā, struktūrvienību vadītāji un izglītības pārvaldes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Brocēnu vidusskolu un Liepājas Raiņa 6. vidusskolu. Galvenais vizītes mērķis: iepazīt pieredzi par to, kā izmantot pedagoģiskos resursus dažādos projektos un kā organizēt jēgpilnu IKT izmantošanu starpdisciplinārā mācību procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2015
Skolotāju diena Audriņu pamatskolā
Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem. Tāpēc pirmdien, 5. oktobrī, Audriņu pamatskolā pulcējās visi, kas ciena pedagoga darbu – skolēni, vecāki, vecvecāki, skolas absolventi. Visi, kas vēlējās apsveikt, izteikt pateicības vārdus tiem, kuri no dienas dienā dāvina ikvienam daļiņu no sevis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2015
Skolotāju dienas „Surprize” Kaunatas vidusskolā
2. oktobrī Kaunatas vidusskolas kolektīvs, kā arī skolotāji pensionāri svinēja Skolotāju dienu. Svinīgajā pasākumā skanēja skolotāju horoskopi, apsveikumi, klavierspēle, dziesma, ģitāristu uzstāšanās, skolotāji tika uzlūgti dejot lēno valsi, kas pēkšņi pārgāja straujā rokenrolā. Bija daudz jautrības, daudz ziedu, daudz pateicības vārdu, bija labs noskaņojums un prieks par skolēnu radošumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2015
Aicina veidot dāvanu Latvijai 97. dzimšanas dienā!
Mēs esam Latvijas tauta. Mēs esam Latvijai vajadzīgi ar gatavību par viņu gādāt, viņu mīlēt un cienīt. Ar mūsu valsts sasniegumiem mēs varam lepoties, problēmas – risināt. Katrs visniecīgākais, bet godprātīgi paveikts darbs savas dzimtās puses labā, katrs pasākums, kas vairo līdzcilvēku prieku, vairo arī mūsu valsts stiprumu, skaistumu un labo vārdu. Sagaidot Latvijas Valsts Proklamēšanas 97. gadadienu, aicinu turpināt iesākto tradīciju „Dāvana Manai Latvijai”!
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2015
Sēņu balle Sakstagalā
Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Miķeļdienā īpaša loma tika atvēlēta sēnēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2015
Līdz 1. novembrim darba grupa sagatavos statistisko informāciju par izglītības iestāžu tīkla optimizēšanu
1. oktobra Rēzeknes novada domes sēdē tika apstiprināta darba grupa izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai. Šāda darba grupa tiek veidota, jo Izglītības un zinātnes ministrija ieplānojusi no 2016./17. mācību gada ieviest jaunu pedagogu darba samaksas modeli. Saskaņā ar šo modeli princips “nauda seko skolēnam” paliks nemainīgs, taču būtiski mainīsies finansējuma avots pedagogu darba samaksai, tas ir, lielāks finansiālais slogs tiks uzlikts tieši pašvaldībām, līdz ar to šobrīd nepieciešams izvērtēt situāciju un optimizēt izglītības iestādes Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk