Publicēts 31.10.2017
Līdz 6. novembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem visā Latvijā
Vēl tikai līdz 6. novembrim var pieteikties mācībām pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var izvēlēties apgūt kādu no 770 izglītības programmām, kuras iedzīvotājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Globālās izglītības pasākums Uļjanovas PII „Skudriņa”
Projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādē 13. oktobrī tika organizēts pasākums „Dabas draugi”. Pasākuma mērķis: attīstīt bērnos prasmi šķirot atkritumus un saudzēt apkārtējo vidi. Viss globālais sākas ar lokālo, ar to, kas mums apkārt, kādi cilvēki, vide, mūsu attieksmi pret to.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Globālās izglītības diena Audriņu pamatskolā
Audriņu pamatskola līdz ar vairākām Rēzeknes novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, pirms dažiem gadiem iesaistījās starptautiskajā projektā "Globālās skolas". Projekta ietvaros mēs pildījām dažādus uzdevumus, spēlējām, veidojām. Globālās izglītības pasākumi skolēniem vienmēr bija interesanti un aizraujoši.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2017
Labo darbu nedēļa Kaunatas vidusskolā
Vienmēr ir gandarījuma sajūta pēc laba darba padarīšanas, īpaši, ja to veic visi kopā. Šogad Labo darbu nedēļa Kaunatas vidusskolā notika no 16. līdz 20. oktobrim, un tās laikā skolēni tika aicināti atbalstīt līdzcilvēkus, darboties sabiedrības labā un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā. Skolēnu Dome mudināja visus atmodināt sevi labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana, un cik tā ir nozīmīga līdzcilvēkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2017
Valsts policijas sociālā kampaņa ”Supervaronim nepazust !” Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
Šobrīd Valsts policija visā Latvijā ir uzsākusi kampaņu “Supervaronim nepazust!”. Tās mērķis ir informēt pirmsskolas vecuma bērnus par savu drošību un pamācīt, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Tāpat šobrīd uzsākts projekts “Esi košs – jūties drošs”, kas mudina būt redzamam arī diennakts tumšajā laikā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2017
Profesiju diena Audriņu pamatskolā
20.oktobrī Audriņu pamatskolā ciemojās bijušie skolas audzēkņi, kas tagad apgūst profesijas Rēzeknes tehnikumā. Jaunieši stāstīja par izglītības iespējām tehnikumā, par prasībām topošajiem audzēkņiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādei- 30 gadi
20.oktobrī liels pasākums bija Sakstagala pagasta Uļjanovā, kur pirmsskolas izglītības iestāde svinēja apaļu jubileju
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Nautrēnu vidusskola darbojas projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Sākot ar 2017./2018.m.g. Nautrēnu viduskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, kā arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/00/) finansē Eiropas Sociālais fonds.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2017
Bērzgales pamatskolas skolēni dodas ekskursijā uz Daugavpili
Bērzgales pamatskolas skolēni skolas ekskursijā apmeklēja Daugavpili, kur aktīvi pavadīja visu dienu, iegriežoties gan piedzīvojumu parkā „Daugavpils Tarzāns”, gan zinātkāres centrā „Zinoo” un Daugavpils cietoksnī
 Lasīt vairāk