Publicēts 15.05.2014
Audriņu pamatskolā noritēja Māmiņu dienai veltīts pasākums
Māmiņa ir ikviena cilvēka dārgums šajā pasaulē, kas nezaudē savu vērtību no paaudzes paaudzē. Ikdienas steigā bieži piemirstas pienākt pie māmiņas, apmīļot to un pateikt kādu jauku, siltu vārdiņu, bet katra bērna sirsniņā šie vārdiņi slēpjas. Arī Audriņu pamatskolas audzēkņi 13. maijā vēlējās pateikties savām māmiņām ar pasākumu, kuram gatavojoties, skolotāji neliedza savus padomus, ierosinājumus un idejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2014
Iestādīšu koku, lai mana skola elpo!
Pirmdien, 12. maijā, Ekoskolu Atbildīga dzīvesveida kampaņas reģionālā cikla ietvaros Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika izglītojošs pasākums un daudzveidīgas aktivitātes- lekcijas un darbnīcas skolotājiem un skolēniem, ar mērķi izprast, kā ikdienas dzīvesveids un vienkārša rīcība var panākt nozīmīgas izmaiņas sabiedrībā un vides kvalitātē. Būtiski, ka uz šādiem reģionālajiem pasākumiem tiek aicinātas arī tās skolas, kas līdz šim nav iesaistījušās Ekoskolu programmā, bet vēlas uzzināt vairāk par atbildīgu dzīvesveidu un programmas praktisko izpausmi. Dricānu EKOskolu godam pārstāvēja EKOmeitenes – Dagnija, Māra, Imalda, Agija un Viktorija. Meitenes bija tērpušās videi nekaitīgos tērpos – modelētos no konfekšu papīrīšu auduma.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2014
Aicina pieteikties vasaras nometnē Audriņos
"Neslinko, bet darbojies!!!" -- ar šādu devīzi Audriņu pamatskolā šovasar notiks dienas nometne "Es vidē. Vide manī.” Bērniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem nometne paredzēta no 09. jūnija līdz 20. jūnijam, bet 12- 15 gadus veciem jauniešiem -- no 25. jūnija līdz 8. jūlijam. Nometnes darbošanās laiks no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, dalības maksa 35 EUR. Pieteikties līdz 27. maijam pie Liānas Teirumniekas 29996631
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2014
VAKANCE: Dricānu vidusskolas direktors/e
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2014
Dricānu vidusskolā meklēs idejas atbildīga dzīvesveida īstenošanai
Vides izglītības fonds jau iepriekš ziņoja, ka Ekoskolu programmas ietvaros šogad īstenos kampaņu par atbildīgu dzīvesveidu, kā laikā norisināsies virkne uz sabiedrību vērsti izglītojoši pasākumi, aktivitātes un iedvesmojoši rīcības piemēri. Jāatzīmē, ka pirmais no tiem - reģionālo pasākumu cikls – notika jau 29. aprīlī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2014
Dricānu vidusskolas audzēkne Santa Kalvāne izcīna 1.vietu Latgales reģiona 1. Atklātajā angļu valodas olimpiādē
24. aprīlī Rēzeknes 1. vidusskolā norisinājās Latgales reģiona 1. Atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās 112 izglītojamie no 42 Latgales skolām. Dricānu vidusskolas 9.klases skolniece Santa Kalvāne uzrādīja vislabāko rezultātu, iegūstot 1.vietu
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2014
Sākumskolas skolotāji dalās pieredzē ar Zemgales kolēģiem
Rēzeknes novada sākumskolas skolotāji šopavasar devās uz Bausku, lai smeltos to pieredzi, kuru uzkrājuši Zemgales kolēģi. Bauskā pirms dažiem gadiem, sadalot pilsētas vidusskolu, tika atvērta ģimnāzija un Bauskas sākumskola (1.-6. klases). Šīs skolas administrācija ļoti labestīgi un sirsnīgi uzņēma mūs ciemos. Laiks nestāv uz vietas, tas skrien vēja spārniem, nesdams sev līdzi dažādas novitātes, kurām skolotājiem cītīgi jāseko. Interesanti bija uzzināt par skolas iesaistīšanos dažādos projektos, piemēram, sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM iegādāti molberti, pedagogi apguvuši Miniphanomenta metodiku, lai varētu organizēt aizraujošus eksperimentus sākumskolai, tādējādi rosināt skolēnus jēgpilni pavadīt gan starpbrīžus, gan laiku pēc stundām. Skolas komanda ir iesaistījusies organizētajā skolotāju digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”, tādā veidā apgūstot un ieviešot dzīvē dažādas moderno tehnoloģiju iespējas
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2014
Rēzeknē salido “Vuolyudzāni”
Jau 14. gadu aprīļa nogalē Latgales skolu audzēkņi pulcējas Rēzeknes 1. vidusskolā, lai pierādītu savas zināšanas un mērotos spēkiem pavisam īpašā un ārkārtīgi vērtīgā jomā -- latgaliešu valodas un Latgales kultūrvēstures zināšanā. Skatuves runas konkursu “Vuolyudzāni” un atklāto latgaliešu rakstu valodas un Latgales kultūrvēstures olimpiādi organizē Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKŠA) un Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, un to mērķis ir mudināt bērnus iepazīt sava novada literatūru un folkloru, izkopt latgaliešu rakstu valodas prasmi, popularizēt skolu jaunatnes vidū latgaliešu kultūras mantojumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.05.2014
Rēzeknes novada domes sēdē godināti Valsts olimpiāžu laureāti
30. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā notika svinīga domes sēde, kā laikā tika godināti valsts posma olimpiāžu laureāti. Kopumā 2013./2014. mācību gadā Rēzeknes novada skolēni no valsts līmeņa olimpiādēm atveduši septiņas godalgas. Paldies par ieguldīto darbu tika teikts gan skolēniem, kuri godam pārstāvējuši Rēzeknes novadu, gan skolotājiem, kuri arī ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un ieguldījuši daudz individuālā darba, lai sagatavotu skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs. Šogad pirmoreiz uz svinīgo pieņemšanu tika aicināti un ar Pateicības rakstiem apbalvoti „olimpiešu” vecāki. Kā uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, vecāku ieguldījums savu bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams: „Tieši ģimenē sāk veidoties bērna personība, un tieši vecāki ieliek pirmos stūrakmeņus savas atvases attīstībā, tāpēc vecāki pie bērnu panākumiem ir tikpat „līdzvainīgi” kā paši olimpiāžu laureāti un viņu pedagogi.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.04.2014
Skolotāju metodiskā diena Adamovas speciālajā internātpamatskolā
„Šajā pasaulē mūs bagātus dara nevis tas, ko mēs saņemam, bet gan tas, ko mēs atdodam.” Šī atziņa tika izvēlēta par moto 2014. gada pavasara pedagogu metodiskajai dienai, kura notika Adamovas speciālajā internātpamatskolā un kuru mīļi var nosaukt par „mārīšu salidojumu”, jo skolas pedagogi katram viesim piesprauda mārīti ar lidojumam atvērtiem spārniņiem. Kopumā metodiskajā dienā pulcējās 102 pedagogi no visām novada skolām. Tradicionāli sākumā tika prezentēta iestāde, kura uzņem viesus, sniedzot ievirzi skolas specifikā. Daudzi novada pedagogi Adamovas speciālajā internātpamatskolā viesojās pirmo reizi, tāpēc viņiem bija pārsteigums foajē izvietotā skolēnu darbu izstāde, labiekārtotās un labi uzturētās telpas, jaunā, plašā un labi aprīkotā sporta zāle.
 Lasīt vairāk