Publicēts 17.02.2015
Makašānu radošā darbnīca Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā devīto klašu tikšanās ar citu vidusskolu un profesionālo skolu pārstāvjiem ir tradīcija. Tā palīdz skolēniem izvēlēties turpmākās mācību gaitas pēc 9. klases beigšanas. Arī šogad projektu nedēļas laikā 9. klašu skolēniem bija iespēja ne tikai papildināt zināšanas eksāmenu priekšmetos, bet arī padomāt par karjeras izvēli. Pie mums bija pirmie ciemiņi – Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas direktore Gundega Rancāne un mājturības un tehnoloģiju skolotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2015
Griškānu PII neklātienē iepazīstas ar sadarbības partneriem Zviedrijā
Februāra sākumā apmeklēju Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādi (PII), lai ar pedagoģisko kolektīvu dalītos iespaidos un atziņās, ko guvu NordPlus projekta „Green is good” ietvaros apmeklējot Zviedrijas pilsētu Pitea un Infjarden pirmsskolas izglītības iestādes. Pitea pašvaldībā darbojas četras pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atšķiras bērnu skaita ziņā, lielākais bērnu skaits – 120, mazākais – 18. Izglītības process Pitea pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēts ļoti pietuvināti mājas apstākļiem, tādējādi gan bērni, gan skolotāji neizjūt lieku spriedzi. Šo izglītības iestāžu darbs ir atzīts par kvalitatīvāko Zviedrijā. Pirmsskolas izglītības posmā tiek veikti preventīvie pasākumi bērnu psiholoģiskās un emocionālās drošības, vienlīdzības, saskarsmes, komunikācijas jomā un ir nodrošināta bērniem droša vide gan telpās, gan PII teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2015
Projekta “Green is good” plānošanas vizīte Zviedrijā
Laika posmā no 20. līdz 24. janvārim, NordPlus projekta „Green is good” Nr. NPJR-2014-PV/10093 ietvaros, mēs, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvji, viesojāmies Zviedrijā Pitea pilsētā. Vizītes mērķis bija: iepazīties ar mācību un audzināšanas darba procesa organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un izstrādāt iespējamo modeli nākotnes sadarbības attīstībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2015
Sirsniņu diena Maltas bērnudārzā
Maltas Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Dzīpariņš” pašlaik notiek sengaidītie ēkas siltināšanas darbi, taču 13. februārī bērnudārzā virmoja TĀDA „karsti sarkana” gaisotne, ka nevienam pat prātā neienāca, ka te var būt auksti, jo bērnudārzā tika svinēta Valentīndiena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
Sakstagala pagasta jaunieši un mazākie skolēni ciemojas Rēzeknes Augstskolā
10. februārī J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas 9., 8. un 4. klases skolēni un Jaunatnes lietu speciāliste Dace Deksne ciemojās Rēzeknes Augstskolā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt gan vēsturisko Augstskolas korpusu gan jauno, moderno Inženieru fakultāti. Skolēni apmeklēja „stūRA aprites tELPA”, kura tika izveidota ar Labiedarbi.lv palīdzību, uzzināja par specialitātēm, kuras var iegūt Rēzeknes Augstskolā, ieskatījās RA auditorijās un konferenču zālēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
Maltas skolēni dodas mācību ekskursijā uz Jelgavu
Maltas vidusskolas mazākumtautību plūsmā jau vairākus gadus tiek realizēta pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma – mākslas programma. Skolēniem ir dota iespēja attīstīt savas prasmes un iemaņas vizuālajā un lietišķajā mākslā. Viņi šo iespēju izmanto un piedalās novada, reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, kuros gūst labus rezultātus. Par piedalīšanos vienā no tādiem konkursiem bērni saņēma ielūgumu apmeklēt Starptautisko Ledus skulptūru festivālu Jelgavā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
Nautrēnu vidusskolā svētki pirmklasniekiem
Janvāra pēdējā nedēļā Nautrēnu vidusskolas 1. klase svinēja 100 dienas skolā. Skolēni ieradās skaisti saposušies, acīs bija redzams uztraukums, kas nu būs?! Ciemos bija ieradies Karlsons, kurš kā vienmēr grib būt gudrāks par visiem, uzskata, ka zina visu, ka skolā tikai jāmokās. Taču Brālītis ( V.Duplinskis ) kopīgi ar pirmklasniekiem pierādīja, ka skolā ir interesanti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
“Apskāviens nākotnei” – atbalsta sistēma vecākiem
Viena no atslēgām pasaules iepazīšanas procesā ir izglītības un zināšanu papildināšana ārzemēs, kas atver durvis jauniem iespaidiem, emocijām un zināšanām. Rēzeknes novada Izglītības pārvalde kopš 2014. gada oktobra realizē ERASMUS + programmas 1. pamatdarbības pieaugušo izglītības sektora projektu „Apskāviens nākotnei”. Tā mērķis ir sagatavot pieaugušo izglītotāju komandu vecāku apmācību programmu izstrādāšanai un likt pamatus vecāku, īpaši no sociālā riska grupām, atbalsta sistēmas veidošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2015
Konkurss “Vai esi gudrāks par Paulīni?” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Mūsu skolā katrs zin, ka Paulīne ir gudrākā meitene Jāņa Klīdzēja romānā “Cilvēka bērns”. Katru gadu, svinot Paulīnes vārda dienu, mēs rīkojam skolēnu erudīcijas konkursu “Vai esi gudrāks par Paulīni?” Šogad mūsu skola svinēs 120 gadu jubileju, tāpēc arī konkursa tēma bija –“ Mūsu skola”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2015
Mazās raganiņas ziemas sporta spēles Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē
Janvāra beigās, kad ārā ir īsts ziemas gars un priecē sniega sega, Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas ziemas sporta spēles. Spēlēs piedalījās visu vecuma grupu dalībnieki un viņu vecāki. Sporta spēļu sākumā ciemos atlidoja Mazā raganiņa, ar kuru kopā mēs rotaļājāmies un, aktīvi vingrojot, iesildījāmies turpmākajām spēlēm.
 Lasīt vairāk