Publicēts 21.05.2014
Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei
Aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12. klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Līdz ar to nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Eiropas sociālā fonda finansētais projekts "Atbalsts" sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši tev.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2014
Sakstagala mazie mākslinieki piedalās Radošajā dienā Rēzeknē
Katru gadu J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas skolēni piedalās dažādos vizuālās mākslas konkursos. Šogad ar lielu interesi piedalījāmies VISC izsludinātajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Trejdeviņas saules lec”, pētot Eiropas Savienības valstu ornamentus un salīdzinot tos ar latviešu saules zīmi – mūsu saulīti. Rēzeknes novada izstādē no mūsu skolas piedalījās 11 skolēni. Desmit darbiņi tika izvirzīti uz konkursa Latgales novada 2. kārtu un izvietoti izstādē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2014
24.maijā Gaigalavas pamatskolas kolektīvs ielūdz uz Absolventu vakaru
24.maijā skolas absolventi, skolotāji, darbinieki un skolēnu vecāki tiek ielūgti uz satikšanos Gaigalavas skolā – pēc 55 gadiem, kopš Gaigalavas vidusskolas pirmā izlaiduma un 120 gadiem, kopš Gaigalavā atvērta pirmā skola. Pulksten 13.00 notiks skolai, absolventiem un skolotājiem veltīts dievkalpojums Bikavas baznīcā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2014
Audriņu pamatskolā noritēja Māmiņu dienai veltīts pasākums
Māmiņa ir ikviena cilvēka dārgums šajā pasaulē, kas nezaudē savu vērtību no paaudzes paaudzē. Ikdienas steigā bieži piemirstas pienākt pie māmiņas, apmīļot to un pateikt kādu jauku, siltu vārdiņu, bet katra bērna sirsniņā šie vārdiņi slēpjas. Arī Audriņu pamatskolas audzēkņi 13. maijā vēlējās pateikties savām māmiņām ar pasākumu, kuram gatavojoties, skolotāji neliedza savus padomus, ierosinājumus un idejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2014
Iestādīšu koku, lai mana skola elpo!
Pirmdien, 12. maijā, Ekoskolu Atbildīga dzīvesveida kampaņas reģionālā cikla ietvaros Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika izglītojošs pasākums un daudzveidīgas aktivitātes- lekcijas un darbnīcas skolotājiem un skolēniem, ar mērķi izprast, kā ikdienas dzīvesveids un vienkārša rīcība var panākt nozīmīgas izmaiņas sabiedrībā un vides kvalitātē. Būtiski, ka uz šādiem reģionālajiem pasākumiem tiek aicinātas arī tās skolas, kas līdz šim nav iesaistījušās Ekoskolu programmā, bet vēlas uzzināt vairāk par atbildīgu dzīvesveidu un programmas praktisko izpausmi. Dricānu EKOskolu godam pārstāvēja EKOmeitenes – Dagnija, Māra, Imalda, Agija un Viktorija. Meitenes bija tērpušās videi nekaitīgos tērpos – modelētos no konfekšu papīrīšu auduma.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2014
Aicina pieteikties vasaras nometnē Audriņos
"Neslinko, bet darbojies!!!" -- ar šādu devīzi Audriņu pamatskolā šovasar notiks dienas nometne "Es vidē. Vide manī.” Bērniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem nometne paredzēta no 09. jūnija līdz 20. jūnijam, bet 12- 15 gadus veciem jauniešiem -- no 25. jūnija līdz 8. jūlijam. Nometnes darbošanās laiks no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, dalības maksa 35 EUR. Pieteikties līdz 27. maijam pie Liānas Teirumniekas 29996631
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2014
VAKANCE: Dricānu vidusskolas direktors/e
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2014
Dricānu vidusskolā meklēs idejas atbildīga dzīvesveida īstenošanai
Vides izglītības fonds jau iepriekš ziņoja, ka Ekoskolu programmas ietvaros šogad īstenos kampaņu par atbildīgu dzīvesveidu, kā laikā norisināsies virkne uz sabiedrību vērsti izglītojoši pasākumi, aktivitātes un iedvesmojoši rīcības piemēri. Jāatzīmē, ka pirmais no tiem - reģionālo pasākumu cikls – notika jau 29. aprīlī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2014
Dricānu vidusskolas audzēkne Santa Kalvāne izcīna 1.vietu Latgales reģiona 1. Atklātajā angļu valodas olimpiādē
24. aprīlī Rēzeknes 1. vidusskolā norisinājās Latgales reģiona 1. Atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās 112 izglītojamie no 42 Latgales skolām. Dricānu vidusskolas 9.klases skolniece Santa Kalvāne uzrādīja vislabāko rezultātu, iegūstot 1.vietu
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2014
Sākumskolas skolotāji dalās pieredzē ar Zemgales kolēģiem
Rēzeknes novada sākumskolas skolotāji šopavasar devās uz Bausku, lai smeltos to pieredzi, kuru uzkrājuši Zemgales kolēģi. Bauskā pirms dažiem gadiem, sadalot pilsētas vidusskolu, tika atvērta ģimnāzija un Bauskas sākumskola (1.-6. klases). Šīs skolas administrācija ļoti labestīgi un sirsnīgi uzņēma mūs ciemos. Laiks nestāv uz vietas, tas skrien vēja spārniem, nesdams sev līdzi dažādas novitātes, kurām skolotājiem cītīgi jāseko. Interesanti bija uzzināt par skolas iesaistīšanos dažādos projektos, piemēram, sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM iegādāti molberti, pedagogi apguvuši Miniphanomenta metodiku, lai varētu organizēt aizraujošus eksperimentus sākumskolai, tādējādi rosināt skolēnus jēgpilni pavadīt gan starpbrīžus, gan laiku pēc stundām. Skolas komanda ir iesaistījusies organizētajā skolotāju digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”, tādā veidā apgūstot un ieviešot dzīvē dažādas moderno tehnoloģiju iespējas
 Lasīt vairāk