Publicēts 05.06.2014
Kaunatas vidusskolas audzēkņi apmeklē Rēzeknes Augstskolu
30. maijā 15 Kaunatas vidusskolas 5. klases skolēni un skolotāja Ināra Paramonova ciemojās Rēzeknes Augstskolā (RA). Skolēniem bija iespēja aplūkot RA studiju korpusu Atbrīvošanas alejā 115, risināt atjautības uzdevumus, sacensties veiklībā, kā arī uzzināt par tām specialitātēm, kuras var apgūt augstskolā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2014
Rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada vidusskolās turpinās
Kopš 2014. gada sākuma projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros norit rekonstrukcijas darbi Nautrēnu, Kaunatas un Dricānu vidusskolās. Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Skolu infrastruktūras projekta ietvaros novada nozīmes attīstības centros: Maltā, Kaunatā, Dricānos un Nautrēnos paredzēts izveidot četrus izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktus, kā arī pielāgot telpas skolēnu mācību ražošanas uzņēmumu izveidei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2014
Nagļu bērnu ekskursija uz Varakļāniem
Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotājas maijā devās nelielā, taču interesantā ekskursijā uz kaimiņu novadu -- Varakļāniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.05.2014
Sagaidot 31.maiju, Vispasaules dienu bez tabakas, Rēzeknes novada jaunieši raksta vēstules smēķētājiem
Ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību veselības apdraudējumam, kādu rada smēķēšana, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde jau vairākus gadus rīko skolēnu eseju konkursu „Atklāta vēstule smēķētājam”. Šogad konkursam tika iesniegti 13 skolēnu darbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2014
Sakstagalieši apceļo Latgali
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ar projektu “Latgale dažādos laiku lokos” guvusi uzvaru ekskursiju konkursā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”, kuru finansiāli atbalsta Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. Projekta organizatori ir nodibinājums “Vītolu fonds”. 23. maijā mēs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni, audzinātāji, kā arī mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki, devāmies bezmaksas izzinošā ekskursijā pa Latgali. Ceļojuma mērķis bija attīstīt lielāku interesi par Latgales vēsturi dažādos laikaposmos, iepazīties ar dažādiem objektiem, vietām, to vēsturi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2014
Audriņu pamatskolas skolēnu radošo darbu izstāde
Tuvojoties vasaras brīvlaikam, Audriņu pamatskolas skolēni, skolotājas Margaritas Platonovas vadībā, Audriņu kultūras namā bija sarīkojuši radošo darbu izstādi, kuru no 12.maija līdz 26. maijam varēja apskatīt telpās, kur savus darbus bija izstādījuši arī Rēzeknes novada keramiķi. Izstāde bija kā atskaite par paveikto darbu visa mācību gada garumā gan vizuālās mākslas stundās, gan interešu izglītības programmas nodarbībās. Skolēni ar lielu lepnumu rādīja savu veikumu gan saviem skolasbiedriem, gan visiem pagasta iedzīvotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2014
Maltas 2. vidusskola gūst atbalstu Vītolu fonda projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”
Maltas 2. vidusskolas vēstures skolotāja Inga Lubāne piedalījās Vītolu fonda izsludinātajā ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. No vairāk kā simts iesūtītajiem projekta pieteikumiem finansiāli bija atbalstīti 57 projekti, tajā skaitā arī Maltas 2. vidusskolas projekta pieteikums. Vītolu fonds piešķīra 400 eiro lielu finansējumu, līdz ar to Maltas 2. vidusskolas 5., 7. klases un struktūrvienības Liepu pamatskolas 5. klases skolēni varēja doties īpašā ekskursijā. Bērniem bija iespēja apmeklēt ievērojamus kultūrvēsturiskos objektus Daugavpils novada Naujenes pagastā un Daugavpilī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2014
Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei
Aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12. klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Līdz ar to nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Eiropas sociālā fonda finansētais projekts "Atbalsts" sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši tev.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2014
Sakstagala mazie mākslinieki piedalās Radošajā dienā Rēzeknē
Katru gadu J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas skolēni piedalās dažādos vizuālās mākslas konkursos. Šogad ar lielu interesi piedalījāmies VISC izsludinātajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Trejdeviņas saules lec”, pētot Eiropas Savienības valstu ornamentus un salīdzinot tos ar latviešu saules zīmi – mūsu saulīti. Rēzeknes novada izstādē no mūsu skolas piedalījās 11 skolēni. Desmit darbiņi tika izvirzīti uz konkursa Latgales novada 2. kārtu un izvietoti izstādē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2014
24.maijā Gaigalavas pamatskolas kolektīvs ielūdz uz Absolventu vakaru
24.maijā skolas absolventi, skolotāji, darbinieki un skolēnu vecāki tiek ielūgti uz satikšanos Gaigalavas skolā – pēc 55 gadiem, kopš Gaigalavas vidusskolas pirmā izlaiduma un 120 gadiem, kopš Gaigalavā atvērta pirmā skola. Pulksten 13.00 notiks skolai, absolventiem un skolotājiem veltīts dievkalpojums Bikavas baznīcā.
 Lasīt vairāk