Publicēts 07.03.2017
Bibliotekārā stunda Kaunatas vidusskolā
24. februārī Kaunatas vidusskolas 4.a klases skolēni devās uz skolas bibliotēku. Tur bibliotekāres Allas Silovas vadībā notika stunda, kuras tēma bija " Enciklopēdijas un to izmantošana."
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2017
Sadraudzības vakars Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Aizvadītajā nedēļas nogalē, 3. martā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas aktu zālē notika sadraudzības vakars. Ar labu noskaņojumu pie mums viesojās 6. līdz 9. klases skolēni un skolotājas no Dricānu un Viļānu vidusskolas un no Verēmu pamatskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2017
Feimaņu pamatskolā īstenots projekts „Teātris – tie esam mēs”
„Teātris – tie esam mēs”- tas ir Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projekts par materiālās bāzes papildināšanu teātra mākslas aktivitātēm, kas īstenots Feimaņu pamatskolā. Projekta ietvaros tika iegūts finansiālais atbalsts 200 eiro apmērā. Tika iegādāti 7 teātra masku kostīmi, kā arī dažādas maskas – cepurītes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni svin Meteņus muzejā
Meteņi ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti 7 nedēļas pirms Lieldienām, uzreiz pēc Meteņiem aizsākot katoļu lielo gavēni, kas ilgst līdz pat Lieldienām. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara atnākšanu, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem. Viena no izteiktākajām Meteņu laika tradīcijām ir vizināšanās ar ragaviņām, Meteņu mielasts un budēļos iešana, kā arī ciemošanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Sakstagala skolā ciemojas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti
3.martā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ciemos bija atbraukuši Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas studenti ar skolotāju Sandru Kļaviņu. Mūsu skolas 6. – 9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar tālākizglītības iespējām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, gūt priekšstatu par mākslas un dizaina profesijām, kā arī jautri un radoši pavadīt laiku. Tikšanās laikā skolotāja Sandra Kļaviņa ar saviem studentiem interaktīvas spēles gaitā iepazīstināja mūsu skolēnus ar RMDV īstenotajām programmām un radīja priekšstatu par katras mākslas nozares īpatnībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Audriņu pamatskolā noslēdzies dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017″
2016. gada 3. martā Audriņu pamatskolas aktu zālē notika dziesmu, deju un prasmju šovs “Skolas Talants 2017”. Konkursā tika iesniegti astoņi pieteikumi no Audriņu pamatskolas skolēniem, kas divu mēnešu garumā cītīgi gatavojās šim konkursam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Meteņu ķekatnieki iegriež pavasara vēsmas Kaunatā
Dienām kļūstot garākām, ir sajūta, ka tūlīt, tūlīt jau sprauksies vizbulītes, sniegpulkstenītes, un tā vien gribas jau saklausīt cīruļa trelli. 28. februārī cīruļu treļļu vietā Kaunatas vidusskolas skolēni saklausīja tirkšķus, klaboņu, bungoņu un rībēšanu – tur nāca ķekatnieki raibu raibās drānās, košum košās cepurēs, draisku draiskas runas runādami.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2017
Rēzeknes novada izglītības darbinieki viesojas Dienvidtirolē
Itālija mūs sagaidīja ar daudzveidīgām ainavām, kalniem un ielejām, kur aug vīnogulāji, olīvkoki un ābeles, un, protams, ar visai pavasarīgu laiku. Itālijā, Dienvidtiroles apgabalā ieradāmies projekta “My best idea” ( Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313) vizītes programmas ietvaros -- gūt pieredzi par izglītības procesa organizēšanu un kompetenču pieejas realizāciju; digitālā portfolio izveidi un izmantošanas iespējām izaugsmes dinamikas novērtēšanā un karjeras izglītībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2017
Starpdisciplinārās mācības Liepu pamatskolā
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2017
Žetonu vakars „Improvizācija” Kaunatas vidusskolā
Jau ierasts, ka katru gadu ziemas un pavasara mijā, kad dienas gan kļūst pamazām garākas, bet naktīs vēl temperatūras stabiņš noslīd zem nulles, arī 12.klases skolēni iziet savdabīgu rituālu – svinīgi saņem žetonu gredzenus ar gravējumu, kas norāda uz viņu piederību skolai ārpus laika un telpas. Viena no šī rituāla daļām ir sagatavotais priekšnesums, kurā pasākuma viesi – skolotāji, vecāki, draugi, paziņas – var novērtēt, cik tālu tad divpadsmitie ir izauguši kopš skolas gaitu sākuma.
 Lasīt vairāk